Alternativer til EU

Hvor er EU på vej hen?

EU er forgiftet af stormagtsdrømme. Med udsigten til at Storbritannien snart forlader EU, har Macron og Merkel fremlagt planer for en EU-hær. Finanspagten og europluspagten er de første byggesten i opbygningen af en finanspolitik der skal lukke hullet efter euroen. Man har planer om én fælles præsident for unionen.

EU-eliten arbejder i retning af en stedse snævrere union som det hele tiden har været meningen med EU.

Endemålet er Europas Forenede Stater.

Med den mangel på demokrati der kendetegner EU, udgør retningen for EU’s udvikling en reel fare for den enkelte borgers frihed og livskvalitet.

Man kan med fuld ret spørge: Hvad kan vi sætte i stedet? Er der ikke et reelt brugbart alternativ til et herskesygt EU?

EØS

Er det ikke det Norge har? Kopierer de ikke bare EU’s regulativer og forordninger uden at sidde med ved bordet?

Det gør Norge faktisk ikke. Det er kun underlagt EU’s regler vedrørende Det Indre Marked, men ikke lovgivning som forpligter landene til at indgå i en stedse snævrere union. Udenrigspolitisk kan Norge som EØS-land handle som et selvstændigt land og er ikke underlagt EU’s udenrigspolitik.

EØS-aftalen indebærer i princippet frihandel med EU’s indre marked. Norge er ikke som EØS-land med i EU’s toldunion, men kan frit sætte sine egne toldsatser over for lande uden for EU.

Det er frem for alt nemmere for et EØS-land at gøre sig fri af EØS-aftalen, end det er for et EU-land at melde sig ud af unionen. Det er muligt at melde sig ud af EØS med et års varsel.

EØS-landet er ikke bundet af EU’s fiskeri- og landbrugspolitik.

EFTA

står for European Free Trade Area. Det er et såkaldt frihandelsområde. De lande der er medlemmer, fjerner toldbarriererne mellem sig, og er frit stillet med hensyn til toldbarrierer over for tredjelande. EFTA er udelukkende et handelssamarbejde. Der er ikke nogen øverste politisk myndighed der styrer landene.

Og hvordan er det så lige med bruttonationalproduktet (BNP) pr. indbygger for de 4 lande (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) der stadig er med i EFTA? For EFTA 4 var BNP pr. indbygger i 2017 på næsten 70.000 euro pr. indbygger. Til sammenligning var BNP pr. indbygger for EU 28 på godt 30.000 euro pr. indbygger, altså under halvdelen af EFTA 4’s.

Hvis borgerne i Danmark – i forhåbentlig nær fremtid – skulle beslutte sig for at melde sig ud af EU, kommer vi i godt selskab ved at gå ind i EFTA. Fri for EU’s regeltyranni og herskesyge.

Model Schweiz eller Den bedste af alle verdener

Schweiz har den fordel frem for Norge at det ikke er underlagt reglerne om det Indre Marked og dermed skal det ikke leve op til de 4 friheder (fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, arbejdskraft og kapital). I stedet er forholdet mellem Schweiz og EU reguleret ved bilaterale aftaler. Det betyder at Schweiz og EU i forhold til hinanden er ligeværdige partnere.

Ved uenighed om tolkningen af de bilaterale aftaler skal Schweiz og EU tale sig til rette. Schweiz er således ikke underlagt EU-domstolen.

I forhold til tredjelande er Schweiz frit stillet til at indgå handelsaftaler med dem.

I forhold til EU optræder Schweiz som et selvstændigt land, og det betyder at demokratiet i Schweiz har bedre vilkår end i EU’s medlemslande.

Med til billedet hører at EU er utilfreds med Schweiz’ uafhængige status og skiftevis prøver at lokke eller true Schweiz til at indgå i en eller anden form for afhængighed af EU. Schweizerne kender imidlertid deres lus på travet og har afvist at ændre på relationen til EU. Det kan de også roligt gøre da Schweiz er EU’s tredjestørste handelspartner.

Nordisk samarbejde

I juni 2018 foretog det norske analyseinstitut sentio research group en undersøgelse af danske borgeres holdning til et nordisk forbund frem for at forblive medlem af EU. Langt over halvdelen af de, der tog stilling, gik ind for et nordisk forbund med fælles politik inden for miljø, retligt samarbejde og udenrigspolitik.

Som medlem af et nordisk forbund, ville vi i langt højere grad kunne mægle i konflikter og dermed kunne bidrage til en fredeligere verden.

Den største fordel ved et nordisk forbund ligger dog i én bestemt faktor. Vi kan forstå hinanden! Det er forudsætningen for at træffe gode beslutninger.

Dertil kommer at det nordiske forbund ikke bliver en toptung organisation som EU. Frem for alt bliver den mere demokratisk.

Et nordisk forbund kan vi indrette som vi vil have det fra dag 1. Processen med opbygningen af forbundet er åben – ikke skjult som den har været det med EU. Med EU har udviklingen været sådan at det først ret sent i processen er blevet tydeligt hvad der er meningen med det. Det er helt sikkert – og det er den store LØGN ved EU – at hvis vælgerne ærligt i 1972 var blevet præsenteret for unionen, ville 95% have stemt NEJ.

Vejen frem

Forudsætningen for at vi kan realisere et af de alternativer der er beskrevet, eller måske noget helt andet, er at der bliver taget de første nødvendige skridt til at melde Danmark ud af EU. Før vi går i gang med den proces, er det imidlertid nødvendigt at bestemme hvilken alternativ mulighed vi foretrækker frem for trældommen inden for EU. Her vil jeg i første omgang pege på muligheden for en EØS aftale. Det er den mindste modstands vej på vej væk fra et EU der er tæt på kollaps. Ønsker vi at være bundet til en organisation der er ved at gå ned?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies samt at vi gemmer og behandler dine personoplysninger. Du kan læse vores Persondata politik her. mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept. Din accept omfatter også, at vi opbevarer dit navn og mailadresse, hvis du deltager i debatten på min Blog side.

Luk