MINE MÆRKESAGER

Der er en række emner i forbindelse med Danmarks medlemsskab i EU, hvor jeg har valgt at gøre 3 af dem til mine egne mærkesager.
Ikke sådan at forstå, at jeg kun vil beskæftige mig med disse tre – jeg vil engagere mig i alle de emner, som Folkebevægelsen har lavet en politik om, men disse er noget, som jeg brænder for.

Du kan også læse mere om Folkebevægelsens mærkesager på deres hjemmeside

FRED

Jeg arbejder for fred og afrustning. Danmark skal bakke op om FN-pagten, kæmpe for at folkeretten overholdes og sammen med andre lande udsende FN-soldater til verdens brændpunkter for at stille os mellem de stridende parter. Vi skal ikke bryde FN-pagten og deltage i militære operationer, når der ikke foreligger et FN-mandat.

FN-pagtens forbud mod krig blev indført efter Anden Verdenskrig, for at forhindre fremtidige krige. At svække FN-pagten vil gøre mere skade end gavn. Vi kan bidrage til fred i verden gennem FN’s fredsarbejde i stedet for at gøre det gennem oprustning i EU.

Danmark skal ikke tættere på EU’s militære union eller være observatørstat i EU’s forsvarsagentur, og dermed støtte den våbenindustri, der sælger våben til regimer, der vedvarende krænker menneskerettighederne.

Vores forsvarsforbehold skal fastholdes og bruges positivt. Det er vigtigt at vi ikke betaler til EU’s militarisering ved at sende skattekroner gennem EU til våbenindustrien. Vi kan netop ligesom Norge bidrage til fred i verden gennem FN’s fredsarbejde i stedet for at gøre det gennem oprustning i EU.

Demokrati

Jeg arbejder for mere demokrati og direkte demokrati. For mig betyder demokrati ikke kun, at man som borger stemmer til valg hvert fjerde eller femte år. Jeg ønsker et demokrati, hvor det er nemt at få viden om hvilke love der er på vej. Et demokrati, hvor der er tid til folkelig debat om nye love. Et demokrati, hvor der er så kort afstand, som muligt mellem borgerne og de folkevalgte. Et demokrati hvor borgerne har initiativret, ret til at blive hørt og ret til at få information.

EU svækker demokratiet. Det er fx kun embedsmændene i EU-kommissionen, der kan stille lovforslag. Der er alt for lidt tid til debat om vigtige love og det er alt for vanskeligt for offentligheden, at få den nødvendige viden om hvad der er på vej fra EU. Desuden begrænser EU’s Lissabon-traktat det politiske råderum på alt for mange områder. Vi skal forsvare folkestyret ved at kæmpe for åbenhed og dialog og ved at flytte magt tilbage fra EU til Danmark. Jeg er mod yderligere suverænitetsafgivelse fra Danmark til EU. Jeg vil forsvare de danske undtagelser og kæmpe for alternativer til EU.

RESPEKT FOR LIVET

Planetens og vores fremtid beror på respekt for alt levende. Livet i al dets mangfoldighed er en gave vi skal værne om og bringe videre.

Respekt for livet omfatter såvel de nuværende som de kommende generationer – fra det ufødte barn til vores efterfølgere.

Vi skal tage miljø og natur alvorligt i udviklingen af vores samfund. Men alt for ofte er EU-regler til skade for miljø og natur eller de begrænser landenes muligheder for at lave strengere regler.

Et aktuelt eksempel er den farlige sprøjtegift Roundup med indholdsstoffet glyphosat, som forurener grundvandet. Verdenssundheds organisationen, WHO anser stoffet for sandsynligvis kræftfremkaldende og brugen af glyphosat bør stoppe.