Hedvig Vestergaard

Økonom, ordfører for Radikalt EU-kritisk Netværk, tidligere
folketingskandidat for Radikale Venstre mv. Du kan læse mere om min biografi her

Beskrivelse og motivation for at stille op

Hedvig Vestergaard
Hedvig Vestergaard

Jeg brænder for folkestyret og retten til selvbestemmelse. Arbejder for direkte demokrati i praksis og internationalt samarbejde og for at Danmark skal træde ud af EU.

Partipolitisk hører jeg hjemme i Radikale Venstre. Jeg mener EU er til skade for folkestyret, miljøet, velfærden og Danmarks internationale relationer, og derfor støtter jeg den tværpolitiske EU-modstand gennem Folkebevægelsen mod EU.

Jeg voksede op på en gård ved Kolding Fjord. Student fra Kolding Gymnasium; økonom fra Aarhus Universitet. Jeg har arbejdet i Statens Byggeforskningsinstitut 1975 – 2014. I dag er jeg pensionist, medlem af bestyrelsen for Agenda 21 Helsingør og formand for Det grønne Udvalg i Ejerlauget Romerhusene. Siden 2015 er jeg sammen med Sven Skovmand ordfører for Radikalt EU-kritisk netværk (www.radikaleukritik.dk).

Jeg har været aktiv i Det radikale Venstre og Folkebevægelsen mod EU i mere end 20 år. Stiftede sammen med bl.a. Lave K. Broch og Sven Skovmand i 1997 Radikalt EU-kritisk Netværk og var kandidat ved folketingsvalget i 1998 i Svendborg-Langelandskredsen. I 1998 udgav jeg sammen med Jørgen Raffnsøe bogen ”18. maj 1993 – et politisk bedrag?” der handler om forløbet fra nejet til Maastricht i 1992 til jaet til Maastricht + Edinburgh i 1993. Bogen er lagt op på hjemmesiden, så du kan læse eller hente den ved at trykke her

Mærkesager