INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

I forbindelse med dit besøg på min hjemmeside https://www.hedvigvestergaard.dk eller på min Facebook side https://www.facebook.com/hedvigvestergaard.dk kan jeg indsamle, behandle og opbevare personoplysninger om dig. Oplysningerne er dels til rent statistisk brug gennem Google Statistics eller gennem dit indlæg på hjemmesiden eller Facebook.

I henhold til Den Europæiske Persondataforordning skal jeg oplyse dig om følgende:

 1. Dataansvarlig
 2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 3. Kategorier af personoplysninger
 4. Modtagere eller kategorier af modtagere
 5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 7. Opbevaring af dine personoplysninger
 8. Retten til at trække samtykke tilbage
 9. Dine rettigheder
 10. Klage til Datatilsynet

Nedenfor finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, jeg skal give dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig. Du kan se mine kontaktoplysninger nedenfor.

Med venlig hilsen
Hedvig Vestergaard

 

 

OPLYSNINGER OM MIN BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER MV.

Jeg er dataansvarlige – hvordan kontakter du mig?

Hedvig Vestergaard er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, som jeg modtager/har modtaget om dig. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor.

Hedvig Vestergaard
Hauchsvej 15
3000 Helsingør
Telefon: +45 2341 1548
Mail: hedvig@hedvigvestergaard.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Jeg behandler dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på min hjemmeside eller i forbindelse med, at du har lavet et indlæg på hjemmesiden eller på Facebook siden. Oplysningerne behandles fortroligt og udelukkende af mig.

Jeg behandler dine personoplysninger, hvis du, gennem Folkebevægelsen mod EU, donerer penge til min kampagne.

Jeg behandler dine personoplysninger, hvis du tilmelder dig mit Nyhedsbrev.

Retsgrundlaget for min behandling af dine personoplysninger varierer afhængig af den konkrete behandling. Alt efter hvilken behandling der er tale om, vil retsgrundlaget konkret være et eller flere af følgende legitime interesser:

 • At behandlingen vedrører personoplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af den registrerede, jf. persondatalovens artikel 9, stk. 2, litra e, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1;
 • At den registrerede konkret måtte have givet (udtrykkeligt) samtykke til behandlingen, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, og persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Jeg behandler altid kun de oplysninger, som du afgiver ved henvendelse til mig. Det kan omfatte følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige oplysninger i form af dit navn, din adresse, dine kontaktoplysninger og andre almindelige personoplysninger, som du har afgivet.

Kommentarer

 • Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamles de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.
 • En anonymiseret streng, som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.
 • Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så det er muligt at genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

Medier

 • Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

Indlejret indhold fra andre websteder

 • Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.
 • Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Jeg videregiver eller overlader dine personoplysninger til en række databehandlere i forbindelse med hosting af min hjemmeside og drift af mail og øvrige kommunika­tionsværktøjer, som vi anvender.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Jeg kan overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS, da vi anvender Mailchimp som platform for et eventuelt nyhedsbrev. Med Mailchimp er du dog stadig beskyttet, da de er anerkendt under Privacy Shield-ordningen i USA og jeg har indgået databehandleraftale med Mailchimp på de vilkår.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Jeg behandler kun personoplysninger, som jeg modtager fra dig.

Opbevaring af dine personoplysninger

Jeg opbevarer dine oplysninger i min blog på hjemmesiden eller på Facebook, indtil du selv anmoder om at få dem slettet.

I forbindelse med en eventuel bidrag til min kampagnekonto gemmes dine oplysninger i op til 5 år efter året, hvor bidraget er givet.

Har du tilmeldt dig mit nyhedsbrev, behandles dine personoplysninger, indtil du måtte vælge at afmelde dig. Herefter ophører behandlingen af dine personoplysninger.

Retten til at trække samtykke tilbage

I det omfang jeg måtte have indhentet et samtykke fra dig til en given behandling af dine personoplysninger, fx i forbindelse med abonnement på mit nyhedsbrev, gælder, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte mig på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte mig.

 1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) – Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 1. Ret til berigtigelse (rettelse) – Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 1. Ret til sletning – I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 1. Ret til begrænsning af behandling Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 1. Ret til indsigelse – Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 1. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) – Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personop­lysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.